วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีฝ้า และเพดาน ศูนย์บริการ Hutch Shop

งาน ทาสีภายใน ฝ้า และเพดาน ศูนย์บริการ Hutch Shop โรบินสัน ศรีราชา

ขั้นตอนการทำงาน ทำการปรับสภาพพื้นผิวก่อนเป็นลำดับแรก ทำความสะอาด อุดโป๊ว รอยแตก ต่างๆ ลงสีทาฝ้าด้วย สีทาฝ้าเฉพาะ TOA 4 Seasons อย่างน้อย 2 รอบ

ทาสีฝ้า ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีฝ้า หลังทำ
While Doing (ขณะทำ)

ทาสีฝ้า Hutch ก่อนทำ
After (หลังทำ)
ทาสีฝ้า Hutch หลังทำ
หลังทำ (After)