วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีผับ ฝ้าและเพดาน Brownie

งาน ทาสีภายใน ผับ ฝ้า และเพดาน Brownie เอกมัย

ขั้นตอนการทำงาน ปรับสภาพพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น และคราบสกปรกในรูปแบบต่างๆ โป๊ว อุด ปิดรอยแตก เพื่อทาสีจะได้ออกมาดูเรียบสวยงาม ลงสีทับหน้าด้วย 4 Seasons ภายใน ในส่วนของผนัง และฝ้า

ทาสีผับ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีผับ หลังทำ
After (หลังทำ)

ทาสีผับ เอกมัย ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีผับ เอกมัย หลังทำ
After (หลังทำ)
ทาสีผับ ทาฝ้า ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีผับ ทาฝ้า หลังทำ
After (หลังทำ)