วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีบ้าน ฝ้าและเพดาน เมืองเอก

งาน ทาสีภายใน บ้าน ฝ้าและเพดาน เมืองเอก โครงการ 6

ขั้นตอนการทำงาน ปรับสภาพพื้นผิวเพือให้พร้อมกับการทาสี ด้วยการทำความสะอาด อุด โป๊ว รอยแตกร้าว และลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า ตามด้วยสีทับหน้าคุณภาพสูง Super Shield Duraclean (สีเช็ดล้างได้) ในส่วนฝ้าและเพดานใช้สีทาฝ้าเฉพาะรุ่น Shield-1 ทาสีทับหน้าอย่างน้อย 2 รอบ สีเต็มเสมอสวยงาม

ทาสีภายในบ้าน โถง
โถงชั้นหนึ่ง
ทาสีภายในบ้าน โถงด้านหลัง
โถงชั้นหนึ่ง

ทาสีภายในบ้าน ชั้นล่าง
ทางเข้าชั้นหนีึ่ง
ทาสีภายในบ้าน ชั้นหนึ่ง
ห้องชั้นหนึ่ง
ทาสีภายในบ้าน ห้องชั้นบน
ห้องนอน
ทาสีภายในบ้าน ห้องชั้นบนสอง
ห้องนอน
ทาสีภายในบ้าน ห้องชั้นบนสาม
ภายในชั้นสอง
ทาสีภายในบ้าน ห้องชั้นบนสี่
ภายในชั้นสอง
ทาสีภายในบ้าน ห้องชั้นบนห้า
ห้องนอน
ทาสีภายในบ้าน ห้องชั้นบนหก
ห้องนอน