วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีทาวน์เฮ้าส์ พนาสนธิ์วิลล่า

งาน ทาสีภายใน ทาวน์เฮ้าส์ และฝ้าเพดาน พนาสนธิ์วิลล่า 10 ประเวศ

ขั้นตอนการทำงาน ปรับสภาพพื้นผิวให้พร้อม โดยการทำความสะอาด ขัด ขูด ลอก และอุดโป๊ว รอยแตกร้าวต่างๆ ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า Primer เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ลงสีจริงด้วย TOA Extra Shield สำหรับผนัง และ Shield-1 สูตร สีทาฝ้าเฉพาะ สำหรับฝ้า และเพดาน อย่างน้อย 2 รอบ

ทาสีทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีทาวน์เฮ้าส์ ประเวศ หลังทำ
After (หลังทำ)

ทาสีทาวน์เฮ้าส์ พนาสนธิ์ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีทาวน์เฮ้าส์ พนาสนธิ์ หลังทำ
After (หลังทำ)
ทาสีทาวน์เฮ้าส์ภายใน ประเวศ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีทาวน์เฮ้าส์ภายใน ประเวศ หลังทำ
After (หลังทำ)
ทาสีทาวน์เฮ้าส์ พนาสนธิ์ ประเวศ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีทาวน์เฮ้าส์ พนาสนธิ์ ประเวศ หลังทำ
After (หลังทำ)
ทาสีฝ้า ทาวน์เฮ้าส์ พนาสนธิ์ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีฝ้าทาวน์เฮ้าส์ พนาสนธิ์ หลังทำ
After (หลังทำ)