วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีสำนักงาน Simplicity

งาน ทาสีภายใน สำนักงาน Simplicity (อโศก) Black & White 2 Tones

ขั้นตอนการทำงาน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น อุดโป๊ว รอยแตกร้าวต่างๆ ลงน้ำยารองพื้นปูน Primer เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสี และป้องกันการลอกล่อน เพิ่มอายุการใช้งาน ทาสีทับหน้าด้วย TOA Super Matex 2 รอบ สีเต็มเสมอกัน

ทาสีสำนักงาน อโศก ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีสำนักงาน อโศก หลังทำ
After (หลังทำ)


ทาสีสำนักงาน Simplicity ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีสำนักงาน Simplicity หลังทำ
After (หลังทำ)