วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีคอนโด ทองประชา คอนโดทาวน์

งาน ทาสีภายใน คอนโด (ห้อง Studio) ฝ้า และเพดาน ทองประชา ประชาอุทิศ 17

ขั้นตอนการทำงาน ลอกวอลล์เปเปอร์ ด้วยขั้นตอนและน้ำยาเฉพาะ ทำความสะอาดพื้นผิว ปรับสภาพื้นผิว อุดโป๊ว ทาน้ำยากันชื้น (TOA Moisture Guard) *เนื่องจากผนังมีความชื้นมาก* ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า ทาสีทับหน้าด้วย TOA Super Shield Duraclean และในส่วนของฝ้า ใช้สีทาฝ้าเฉพาะ TOA Matt Ceiling 2 รอบ

ก่อนลอกวอลล์เปเปอร์ทองประชาคอนโด
Before (ก่อนทำ)
หลังลอกวอลล์เปเปอร์ทองประชาคอนโด
After (หลังทำ)ผนังลอกวอลล์เปเปอร์ทองประชาคอนโด
Before (ก่อนทำ)
ผนังหลังลอกวอลล์เปเปอร์ทองประชาคอนโด
After (หลังทำ)


ก่อนลอกวอลล์เปเปอร์ประชาอุทิศ
Before (ก่อนทำ)
หลังลอกวอลล์เปเปอร์ประชาอุทิศ
After (หลังทำ)

ก่อนทาสีช่องระเบียงทองประชาคอนโด
Before (ก่อนทำ)
หลังทาสีช่องระเบียงทองประชาคอนโด
After (หลังทำ)
ก่อนทาสีฝ้า ทองประชาคอนโด
Before (ก่อนทำ)
หลังทาสีฝ้า ทองประชาคอนโด
After (หลังทำ)