วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีสำนักงาน P&G (พี แอนด์ จี)

งาน ทาสีภายใน สำนักงาน (Office) ฝ้า และเพดาน ผนังห้อง บริษัท P&G

ขั้นตอนการทำงาน ปรับสภาพพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิว อุด โป๊ว รอยแตกร้าวต่างๆ ลงสีทับหน้า ICI Matt Ceiling (สีทาฝ้าโดยเฉพาะ) ในส่วนของ ห้องพักผ่อน (Family Room) และห้องประชุมเล็ก ลงสีทับหน้า TOA 4 Seasons (ภายใน) ผนังห้องประชุมใหญ่

ทาสีฝ้าเพดานสำนักงาน
ห้องพักผ่อน
ห้องพักผ่อนห้องประชุมเล็ก
ห้องประชุมใหญ่