วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีทาวน์เฮ้าส์ หมู่บ้าน Prime Place

งาน ทาสีภายใน ทาวน์เฮ้าส์ (Town House) ม.Prime Place รัตนาธิเบศร์

ขั้นตอนการทำงาน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น และคราบสกปรก ทำการปิดรอยแตกร้าว ทาสีทับหน้าด้วย TOA Super Shield Duraclean (Ultra Premium) สีเช็ดล้างได้ จำนวน 2 เที่ยว

ทาสีทาวน์เฮ้าส์ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีทาวน์เฮ้าส์ หลังทำ
After (หลังทำ)ทาสีภายใน ทาวน์เฮ้าส์ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีภายใน ทาวน์เฮ้าส์ หลังทำ
After (หลังทำ)