วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีบ้าน ซอยมัยลาภ รามอินทรา 14

งาน ทาสีภายใน บ้าน ห้องครัว และฝ้าเพดาน บ้านเดี่ยว ซอยมัยลาภ รามอินทรา 14

ขั้นตอนการทำงาน เตรียมพื้นผิวให้พร้อม ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น และคราบไขมัน คราบสกปรกต่างๆ โป๊วปิดรอยแตกร้าว ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะของสี ทาสีทับหน้าในส่วนผนังด้วย TOA Shield-1 Nano Silicone (Semi-Gross) และทาสีฝ้าด้วย TOA Matt Ceiling (สีทาฝ้าเฉพาะด้านพิเศษ)

ทาสีห้องครัว ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีห้องครัว หลังทำ
After (หลังทำ)

ทาสีฝ้า ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีฝ้า หลังทำ
After (หลังทำ)