วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีคอนโด นิรันดร์ซิตี้คอนโด ลาดพร้าว 101

งาน ทาสีภายใน คอนโด (ห้อง Studio) และฝ้าเพดาน นิรันดร์ซิตี้คอนโด ลาดพร้าว 101 2 Tones

ขั้นตอนการทำงาน ลอกวอลล์เปเปอร์ (น้ำยาเฉพาะ) ทำความสะอาดผนัง อุดโป๊วด้วย TOA Acrylic Filler และฉาบผนัง ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า TOA Contact Primer ลงสีทับหน้าด้วย TOA Shield-1 Nano Silicone (Premium)

ทาสีนิรันดร์คอนโด ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีนิรันดร์คอนโด หลังทำ
After หลังทำ

Before (ก่อนทำ)
After (หลังทำ)