วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสี Shop Metro Fashion ประตูน้ำ

งาน ทาสีภายใน Shop (ร้านค้า) Metro Fashion ประตูน้ำ

ขั้นตอนการทำงาน ปรับสภาพพื้นผิว อุดโป๊ว รอยตะปู ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า Primer ลงสีทับหน้าด้วย TOA 4 Seasons (Standard Special)

ทาสีร้านค้า ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสี Shop หลังทำ
After (หลังทำ)

Before (ก่อนทำ)
After (หลังทำ)
Before (ก่อนทำ)
After (หลังทำ)