วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีคอนโด อมันตา รัชดา

งาน ทาสีภายใน คอนโดมิเ้นียม (ห้องชุด) และฝ้าเพดาน อมันตา รัชดา

ขั้นตอนการทำงาน ทำความสะอาดผนัง อุดโป๊ว รอยแตกร้าว ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า Primer ลงสีทับหน้าด้วย TOA Super Shield Duraclean (Ultra Premium)

ทาสีอมันตาคอนโด ก่อนทำ
ทาสีภายในห้องรับแขก
ทาสีอมันตาคอนโด หลังทำ
ทาสีภายในห้องนอนทาสีภายในห้องครัว
ทาสีภายในโถงทางเดิน