วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีห้อง บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 71

งาน ทาสีภายใน ห้องนอน บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 71 (2 Tones)

ขั้นตอนการทำงาน ทำความสะอาดผนัง อุดโป๊ว และฉาบผนัง ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า TOA Contact Primer ลงสีทับหน้าด้วย TOA Super Shield Duraclean (Ultra Premium)

ทาสีห้องบ้านกลางเมือง ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีห้องบ้านกลางเมือง หลังทำ
After (หลังทำ)Before (ก่อนทำ)
After (หลังทำ)