วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีห้อง อินทามาระ 42

งาน ทาสีภายใน ห้องพัก อินทามาระ 42 (4 Tones)

ขั้นตอนการทำงาน ลอกวอลล์เปเปอร์ อุดโป๊ว และฉาบผนัง ลงน้ำยากันชื้น Moisture Guard และน้ำยารองพื้นปูนเก่า Contact Primer ลงสีทับหน้าด้วย สีทาภายในเฉพาะ 4 Season (Special Standard)

ทาสีห้องพัก ก่อนทำ
Before (่ก่อนทำ)
ทาสีห้องพัก หลังทำ
After (หลังทำ)Before (่ก่อนทำ)
After (หลังทำ)