วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีคอนโด ทรัพย์แก้วทาวน์เวอร์ ห้วยขวาง

งาน ทาสีภายใน คอนโดมิเ้นียม (ห้องชุด) ทรัพย์แก้วทาวน์เวอร์ ห้วยขวาง รัชดา

ขั้นตอนการทำงาน ลอกวอลล์เปเปอร์ ซ่อมอุดโป๊ว และฉาบผนัง ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า Contact Primer ลงสีทับหน้า TOA Supershiedl Duraclean (Ultra Premium)

ทาสีคอนโดทรัพย์แก้ว ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีคอนโดทรัพย์แก้ว หลังทำ
After (หลังทำ)ทาสีคอนโดทรัพย์แก้วทาวน์เวอร์ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีคอนโดทรัพย์แก้วทาวน์เฮ้าส์ หลังทำ
After (หลังทำ)