วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีคอนโด Plus คอนโด สุขุมวิท 49

งาน ทาสีภายใน คอนโด (ห้อง Studio) Plus คอนโด สุขุมวิท 49 2 Tones

ขั้นตอนการทำงาน ปรับสภาพพื้นผิวทำความสะอาด โป๊ว ลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า Primer เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า ทาสีทับหน้าด้วย Super Shield Duraclean (Ultra Premium)

ทาสีคอนโดสุขุมวิท ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีคอนโดสุขุมวิท หลังทำ
After (หลังทำ)