วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีคอนโด (ห้อง Studio) วิภาวดีเพลส

งาน ทาสีภายใน คอนโด (ห้อง Studio)  วิภาวดีเพลส อินทามาระ 35

ขั้นตอนการทำงาน เตรียมพื้นผิวก่อนทาสีเป็นขั้นตอนที่สำีคัญ โดยทำความสะอาด ปัดฝุ่น อุด โป๊ว รอยแตกร้าว ด้วย Acrylic Filler รอให้แห้งขัดด้วยกระดาษทราย ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าคุณภาพสูง ICI สูตรน้ำ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ตามด้วยสีทับหน้าคุณภาพสูงจาก ICI รุ่น Easy Care สีเช็ดล้างได้ อย่างน้อย 2 รอบ สีเต็มเสมอกัน

ทาสีคอนโด วิภาวดี ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีคอนโด วิภาวดี หลังทำ
After (หลังทำ)

ทาสีคอนโด อินทามาระ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีคอนโด อินทามาระ หลังทำ
After (หลังทำ)
ทาสี วิภาวดี อินทามาระ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสี วิภาวดี อินทามาระ หลังทำ
After (หลังทำ)