วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีคอนโด (ห้องชุด) My Resort Bangkok

งาน ทาสีภายใน คอนโด (ห้องชุด) My Resort เพชรบุรีตัดใหม่

ขั้นตอนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้จะเป็น ICI รุ่น Easy Care สีเช็ดล้างได้คุณภาพสูง ขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมพื้นผิวให้พร้อม โดยการทำความสะอาดปัดฝุ่น พร้อมทั้ง Protect พื้นและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพือป้องกันสีเลอะ แบ่งทีมทำงานเป็น Section อุด โป๊ว และขัดพื้นผิว ลงสีทับหน้าคุณภาพสูงจาก ICI อย่างน้อย 2 รอบ

ทาสี My Resort ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสี My Resort หลังทำ
After (หลังทำ)

ทาสี Condo My Resort ก่อนทำ
After (หลังทำ)
ทาสี Condo My Resort หลังทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีเพชรบุรีตัดใหม่ ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีเพชรบุรีตัดใหม่ หลังทำ
After (หลังทำ)