วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วิธีการทาสีที่ถูกต้อง

วิธีการทาสีที่ถูกต้อง มาดูกันว่ามีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร เพื่อที่จะได้วางแผนทำงาน และตระเตรียมเครื่องมือใได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการทาสีที่ถูกต้อง

ขั้นตอนก่อนการทาสี

 1. ตรวจสอบสภาพพื้นผิว
  • ตรวจดูว่าผนังมีรอยแตกร้าว รอยรั่ว หรือรอยปะปนของคราบต่างๆ หรือไม่
  • กรณีมีรอยแตกร้าว ให้ใช้วัสดุโป๊วสำหรับผนังอุดรอยให้เรียบร้อย
  • กรณีมีคราบน้ำมันหรือคราบสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างคราบไขมันหรือน้ำสบู่อ่อนๆ
 2. เตรียมอุปกรณ์
  • เลือกอุปกรณ์ทาสีให้เหมาะสมกับพื้นผิวและประเภทของสี เช่น แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี ถาดรองสี ผ้าขี้ริ้ว
  • เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตา และหน้ากาก
  • เตรียมผ้าใบหรือเทปกาวสำหรับปิดพื้น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ
 3. เตรียมพื้นผิว
  • ขัดพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย
  • อุดรอยแตกร้าวด้วยโป๊ว เก็บงานให้เรียบร้อย
  • ทาสีรองพื้น 1-2 เที่ยว รอให้สีรองพื้นแห้งสนิทก่อนทาสีทับหน้า
 4. ป้องกันพื้นที่
  • ปิดพื้น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยผ้าใบหรือเทปกาว

ขั้นตอนการทาสี

 1. ทาสีทับหน้า
  • ทาสีทับหน้า 2-3 เที่ยว รอให้สีแต่ละเที่ยวแห้งสนิทก่อนทาเที่ยวถัดไป
  • ทาสีจากด้านบนลงล่าง
  • ทาสีเป็นแนวขวางสลับกับแนวตั้ง
  • ทาสีให้ทั่วถึง ไม่ควรทาสีหนาเกินไป
 2. เก็บงาน
  • ลอกเทปกาวออก
  • ตรวจสอบความเรียบร้อย เก็บงานและทำความสะอาด

เทคนิคการทาสี

 1. ผสมสีตามอัตราส่วนที่ระบุบนกระป๋อง
 2. ทดสอบสีบนพื้นที่เล็กๆ ก่อนทาจริง
 3. ทาสีในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 4. เก็บรักษาสีให้มิดชิด
 5. ห้ามทาสีในบริเวณที่มีเปลวไฟ

ข้อควรระวัง

 1. สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตา และหน้ากาก
 2. ทาสีในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 3. เก็บรักษาสีให้มิดชิด
 4. ห้ามทาสีในบริเวณที่มีเปลวไฟ

หมายเหตุ

 1. วิธีการทาสีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของสี พื้นผิว และสภาพอากาศ
 2. ควรอ่านคู่มือการใช้งานของสีก่อนทา
 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากไม่แน่ใจ