วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลงานทาสีฝ้า และเพดาน Anna Shop

งาน ทาสีภายใน Shop ฝ้า และเพดาน Anna Shop The Mall งามวงศ์วาน

ขั้นตอนในการทำงาน ทำความสะอาดพื้นผิว ปัดฝุ่นทำความสะอาด อุด โป๊ว รอยต่อ ทาสีทับหน้าด้วยสีทาฝ้าเฉพาะ สีขาว TOA รุ่น 4 Seasons อย่างน้อย 2 รอบ

ทาสีฝ้า ก่อนทำ
Before (ก่อนทำ)
ทาสีฝ้า หลังทำ
After (หลังทำ)